:: دوره 8، شماره 2 - ( 3-1398 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 116-125 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سطح سرمی و پلی مورفیسم های ژن اینتر لوکین 13 در موقعیت‌های +2044 G/A، و-1512A/C در بیماران مبتلا به H.pylori
سیروس نعیمی ، مدیسا کعبی، امین عبادی
استادیار ژنتیک مولکولی، گروه ژنتیک ، دانشکده علوم پایه، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران ، naeimis@kau.ac.ir
چکیده:   (1046 مشاهده)
مقدمه: هلیکوباکتر پیلوری( H. pylori) یک باکتری گرم منفی است که در مخاط معده مستقر شده و باعث بیماری‌های دستگاه گوارش فوقانی می‌شود. اینترلوکین 13، سایتوکاین ایمنی بازدارنده ای است که توسط تعدادی از سلولهای سیستم ایمنی ترشح می‌شود. ژن IL13 روی کروموزوم 5q,25bp قرار دارد. ژن این سایتو کاین در موقعیتهای ( -1512A/C , -+2044 G/A) دارای پلی مورفیسم می‌باشد که با میزان بیان این سایتوکاین در ارتباط می‌باشد.هدف از این تحقیق، بررسی سطح سرمی و پلی مورفیسم‌های ژن IL13  در بیماران مبتلا به هلیکو باکتر پیلوری می‌باشد.
روش بررسی: در این تحقیق موردی شاهدی،DNA  150 نفر از بیماران مبتلا به هلیکو باکتر پیلوری را که توسط دکتر متخصص تشخیص داده شده از خون محیطی و با روش salting out جداسازی نموده و سپس به وسیله روش PCR -RFLP ، پلی مورفیسم‌های ژن مذکور را ، بررسی نموده و نتایج را با  نتایج حاصله از آزمایش 150 نفر از افراد  سالم و با استفاده از تست مجذور کای(Chi square  ) و با نرم افزار SPSS مقایسه گردید.  برای بررسی سطح سرمی سایتوکاین  اشاره شده، نسبت به تهیه سرم 40 نفر از افراد بیمار و 40 نفر از افراد کنترل اقدام نموده و سطح سرمی سایتو کاین  اشاره شده را با استفاده از کیت الیزا، بررسی شد. .
نتایج: نتایج حاصله از این تحقیق نشان می‌دهد که در موقعیت2044A/G+، اختلاف معنی داری در ژنوتیپ ( 06/1-09/0 CI:، 32/0OR:)GA(P=0/005)و ( 08/1-52/0 CI:، 45/0OR:)GG(P=0/045) میان بیماران و گروه کنترل وجود دارد.این اختلاف در موقعیت 1512 A/C - ،مشاهده نشد . همچنین تفاوت معنی داری میان سطح سرمی این سایتوکاین و بیماری مشاهده نگردید( P>0/05 ).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد که ژنوتیپهای GG و GA در موقعیت 2044+ ژن اینتر لوکین13 ،  افراد را نسبت به عفونت به باکتری هلیکو باکتر پیلوری مستعدتر می‌نماید.
واژه‌های کلیدی: هلیکو باکتر پیلوری، ژنوتیپ، ژن اینترلوکین 13، پلی مورفیسم
متن کامل [PDF 355 kb]   (235 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/3/21 | پذیرش: 1398/3/21 | انتشار: 1398/3/21XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( 3-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها