نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسؤل:

دکتر محمد نوری‌سپهر: استاد، دکتری بهداشت محیط، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

سردبیر:

دکتر حسین کریم: دانشیار،متخصص قلب وعروق فلوشیپ پیوند ونارسایی قلب  ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اعضای هیات تحریریه:

دکتر امید آثار: استادیار،فوق تخصص جراحی قلب و عروق ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر رامین آذربهرام: پزشک عمومی، پژوهشگرحوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر مجتبی احمدی نژاد: دانشیار ، متخصص جراحی قفسه سینه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر زاهد حسین‌خان: استاد، متخصص آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر صدیقه حنطوش‌زاده: متخصص زنان و زایمان، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علی احسان حیدری: استاد، متخصص انگل شناسی پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر محمدحسین دهقان طرزجانی: دانشیار، متخصص بیوشیمی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر ابراهیم رزم پا: متخصص گوش حلق و بینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر رامین تاج بخش:استادیار، متخصص کلیه و مجاری ادرار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر حمیده شجری: دانشیار، فوق تخصص کودکان، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین کریم: دانشیار، فوق تخصص قلب وعروق ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر سیاوش ناصری مقدم: فوق تخصص گوارش، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد نوری‌سپهر: استاد، دکتری بهداشت محیط، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر نفیسه پاکروان: دانشیار، دکترای فارماکولوژی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر راضیه لطفی:دانشیار، متخصص بهداشت باروری،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر مهدی گودرزوند: دانشیار، دکترای فیزیولوژی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکترمصطفی قربانی: دانشیار، دکترای اپیدمیولوژی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز
 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز:
http://aums.abzums.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب