:: دوره 8، شماره 2 - ( 3-1398 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 126-134 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش با نقش میانجی تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1397
علیرضا امیرکبیری، معصومه حجتی، زهرا اسمعیلی آبدر
کارشناس پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران ، esmaeili.z@abzums.ac.ir
چکیده:   (1131 مشاهده)
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش با نقش میانجی تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1397 انجام گرفته است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی است که در سال 1397 انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در هفت معاونت ستادی دانشگاه بوده است که تعداد 93 نفر از کارکنان ستادی دانشگاه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به تکنولوژی اطلاعات، مدیریت دانش و توانمندسازی از طریق پرسشنامه‌های استاندارد و محقق ساخته جمع آوری گردید. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از آزمون رگرسیون، همبستگی و تحلیل مسیر در نرم افزار SPSS و PLS انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که کارکنان دانشگاه در زمینه فناوری اطلاعات و توانمندسازی از نمرات بالایی برخوردار هستند. بطوریکه نمره فناوری اطلاعات 107 و شاخص توانمندسازی 55 بدست آمد. ولی نمرات مربوط به مدیریت دانش (7/2) ضعیف به دست آمد. بین توانمندسازی و مدیریت دانش به صورت مستقیم و غیر مستقیم ارتباط معنی داری مشاهده گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن بود که توانمندسازی کارکنان از طریق تکنولوژی اطلاعات منجر به بهبود مدیریت دانش می‌گردد و از این طریق مسیر برای ارتقای دانشگاه هموارتر می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: توانمندسازی، مدیریت دانش، تکنولوژی اطلاعات، تحلیل مسیر
متن کامل [PDF 208 kb]   (232 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/3/21 | پذیرش: 1398/3/21 | انتشار: 1398/3/21XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( 3-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها