:: جلد 7 - ::
جلد 7 - صفحات 23-30 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی مشاوره جنسی بر اساس مدل پلیسیت بر عملکرد و کیفیت زندگی جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع 2: پروتکل یک مطالعه‌ کارآزمایی بالینی تصادفی
مریم مهرابی، راضیه لطفی ، عفت السادات مرقاتی خویی، میترا رحیم زاده کیوی
دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران ، raziehlotfi@abzums.ac.ir
چکیده:   (1408 مشاهده)
مقدمه: دیابت نوع 2 به لحاظ ماهیت مزمنی که دارد با میزان بالاتری از افسردگی در بیماران همراه است و بر عملکرد جنسی و کیفیت زندگی جنسی زنان نیز موثر است. از این رو در این مطالعه تاثیر مشاوره جنسی بر اساس مدل پلیسیت بر عملکرد جنسی و کیفیت زندگی جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بررسی می‌شود.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است که بر روی 110 زن متأهل در سنین55-35 سال مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به کلینیک غدد مرکز آموزشی درمانی باهنر شهر کرج انجام می‌شود. پس از تخصیص تصادفی، در گروه مداخله مشاوره جنسی فردی بر اساس مدل پلیسیت طراحی و حداقل در سه جلسه ارائه خواهد شد. گروه کنترل پمفلت آموزشی با موضوع سلامت عمومی و یک جلسه مشاوره جنسی پس از پایان مطالعه دریافت خواهد کرد. قبل و سپس 4 هفته و 8 هفته بعد از اتمام مداخله پرسشنامه‌های عملکرد جنسی، کیفیت زندگی جنسی و افسردگی بک 2 تکمیل خواهند شد. برای مقایسه نمره عملکرد و کیفیت زندگی جنسی در دو گروه قبل و بعد از مداخله از آزمون آنالیز واریانس اندازه‌های تکراری استفاده خواهد شد. مقدار پی کمتر از 05/0 معنی‌دار لحاظ خواهد شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای بیماری دیابت نوع 2 و نیز شیوع مشکلات جنسی در آنان انتظار می‌رود از نتایج مطالعه حاضر در صورت تایید اثربخشی بتوان برای ارتقای سلامت بیماران دیابتی بهره گرفت.
واژه‌های کلیدی: دیابت، کیفیت زندگی جنسی، عملکرد جنسی، افسردگی
متن کامل [PDF 215 kb]   (456 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/7/27 | پذیرش: 1397/7/27 | انتشار: 1397/7/27XML   English Abstract   Printجلد 7 - برگشت به فهرست نسخه ها